Administració de comunitats

El servei d'administració de comunitats de Fincas Mediterráneo té com a objectiu principal satisfer les necessitats de totes les comunitats de propietaris que pretenen assolir un alt nivell de control econòmic i administratiu, combinat amb assessorament per part d'un equip experimentat de professionals sobre tots aquells assumptes puntuals que es puguin presentar.


Més enllà de la gestió econòmica, una comunitat de veïns requereix actualment d'un servei de gestió integral que aporti solucions ràpides i eficaces als conflictes del dia a dia de la comunitat.


Els especialistes de Fincas Mediterráneo s'encarreguen de dur a terme una gestió responsable i transparent de totes les situacions que es produeixen dins de la comunitat de propietaris.

 • Cobrament de rebuts.
 • Pagament de subministraments.
 • Pagament de manteniments.
 • Pagament de factures de despeses imprevistes.
 • Reparacions i obres, prèviament conformades pel president de la Comunitat.
 • Presentació d'Estat de Comptes anual.
 • Convocatòria, celebració i acta d'una Junta Ordinària anual. Actuació com a secretari.
 • Execució i seguiment dels acords.
 • Atenció telefònica i personalitzada de consultes i assessoraments.
 • Tractament i seguiment d'incidències, sinistres, reparacions i obres.
 • Tractament de la morositat.
Barcelona / Les Corts