Administració de lloguers i gestió integral de la propietat vertical

Fincas Mediterráneo, s'encarrega de la seva administració, per a aquesta gestió li oferim la nostra dilatada experiència en el sector, garantint un seguiment constant dia a dia de la seva propietat.


Realitzant tots els passos necessaris per a la més eficaç comercialització i gestió econòmica i administrativa de la seva propietat.

Els serveis que oferim són:

GESTIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA:

 • Anàlisi i revisió d'ocupació de l'immoble, 
 • rendes percebudes i despeses generades.
 • Generació i cobrament de rebuts als arrendataris.
 • Revisió i actualització de rendes.
 • Gestió d'avals i garanties.
 • Actualització i liquidació de fiances.
 • Control de venciments de contracte.
 • Inspecció d'immoble.
 • Seguiment de l'estat de cobraments, control de morosos i gestió d'impagaments.
 • Gestió / solució d'incidències.
 • Liquidacions mensuals corresponents a les finques de cada client.

GESTIÓ COMERCIAL:

 • Publicitat de l'immoble en els millors mitjans especialitzats (premsa, portals immobiliaris més importants, pàgina web, etc ..)
 • Utilització de les xarxes socials i el nostre canal personalitzat a youtube, per comercialitzar el seu producte en les millors condicions.
 • Recerca, filtrat i selecció d'arrendataris.
 • Gestió dels contractes d'arrendament, inventari en profunditat de tots els elements de la seva propietat, annexos en contractes amb imatges, etc ...